08.05.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Девет дни остават за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица

87% от добруджанци декларират доходите си по електронен път

Девет дни остават за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2020 г. До този момент в офиса на приходната агенция в Добрич са постъпили общо 8 530 годишни данъчни декларации. От тях 7 431са постъпили по електронен път, което представлява 87% от подадените декларации. Чрез лицензиран пощенски оператор 233-ма добруджанци са декларирали доходите си за миналата година.
Срокът за деклариране е 30 април, но тъй като е почивен ден, крайният срок за обявяване на доходите е 5 май. Работилите по граждански договор през 2020 година подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Годишна данъчна декларация подават земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2021 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 5 май.
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по интернет с Персонален идентификационен код (ПИК). Персоналният код е безплатен, безсрочен и се издава във всеки офис на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), имат достъп до предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица, които са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от офиса на НАП в Добрич.
Годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg. Формуляри за декларирането на доходите са достъпни и в офиса на приходната агенция в Добрич.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП www.nap.bg.

Print Friendly, PDF & Email