09.06.2023

.

„Двореца“- Балчик кани на изложба „Река на биоразнообразието“

Държавен културен институт-Културен център „Двореца“ в Балчик кани на изложба „Река на биоразнообразието“, предаде репортер на „Фокус“. Мобилната експозиция е на Регионален природонаучен музей – Пловдив и „разказва“ за река Марица и нейните обитатели.
От вчера до 17 април в зала „Учебен център“ може да бъде разгледана изложбата. Поводът е отбелязването на Световния ден на водата. Културният център в Приморска Добруджа се приобщава към опитите на ООН да ангажира вниманието на населението и особено на ученическите общности към разясняване на проблемите, свързани със световните водни ресурси и търсенето на варианти за тяхното разрешаване.
„Двореца“ е отправил покани за посещение на изложбата към учебните заведения от областта. Планирани са открити уроци на ученици от различни класове, както и работни ателиета, в които да се изработят тематични проекти. Изложбата показва по интересен и въздействащ начин какво природно богатство е реката, кои са някои от най-ценните видове животни, срещани там, как и защо да се опазва.
Изложбата е съставена от образователни постери и макети в реални размери на различни животни – видра, малък корморан, пчелояд, земеродно рибарче, обикновена блатна костенурка, жълтоуха водна змия, балкански гребенест тритон, жаба дървесница, сирийска чесновница, маришка мряна, маришки морунаш.
Освен макети на животни има възможност да се проследи кратко видео, в което специалисти от различни области споделят интересни факти, свързани с историята, географията и екологията на реката.
Изложбата е създадена по проект на Регионален природонаучен музей – Пловдив, част от програма „Наследство на Пловдив 2019“, в партньорство с катедра „Екология и ООС“ в Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, РАМ – Пловдив, РИМ – Пловдив, БД „Източнобеломорски район“, НПМ при БАН, Българско дружество за защита на птиците, сдружение „Балканка“ и Николай Гавазов.

Print Friendly, PDF & Email