28.05.2024

Двама нови съдии влизат в състава на Окръжен съд – Добрич

Съдия Анна Великова и съдия Деница Петкова влизат в състава на Окръжен съд – Добрич. Днес те подписаха актове за встъпване в длъжност пред председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева и останалите окръжни съдии. Съдия Великова ще правораздава в Гражданското отделение на съда, а съдия Петкова – в Търговското. Магистратите са повишени в длъжност с решение на Съдийската колегия на ВСС след проведен конкурс за повишаване в окръжните съдилища.
Досега те бяха част от съдийския състав на Районен съд – Добрич, като съдия Великова бе и председател на съда. Повишаването й в длъжност води до предсрочно прекратяване на нейния втори управленски мандат. С решение на Съдийската колегия на ВСС за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Добрич е определена съдия Мариана Момчева, която е зам.-председател на съда. Съдия Момчева също подписа акта си за встъпване днес. Тя ще оглавява Районния съд до избор на нов ръководител.
Анна Великова има над 23 години юридически стаж, като над 21 години е съдия в Районен съд – Добрич. В периода 2004 – 2009г. е била заместник – председател на съда, а от 2015г. е негов председател.
Деница Петкова е с над 11 години юридически стаж, от който 10 години в органите на съдебната власт. От 2006г. е съдия в Районен съд –Добрич.
Мариана Момчева е с 19 години стаж в органите на съдебната власт, а общият й стаж е 22 години. Работила е като съдия по вписванията в Районен съд – Добрич и съдия в Районен съд – Генерал Тошево. От 2006г. е съдия в Районен съд – Добрич, като през 2015г. е назначена за негов зам.-председател и ръководител на Наказателното отделение.

Print Friendly, PDF & Email