22.07.2024

„Да“ на зелената енергия!

„Работилница за енергийно ефективни модели“–това бе темата на практическо събитие, реализирано днес в партньорство между Младежки център-Добрич и Европа Директно. Целта–да популяризираме мерките и възможностите за намаляване на въглеродния отпечатък и енергийната ефективност.
Преди да сътворят макети на вятърни мелници, участниците IX „а“ клас от ЕГ „Гео Милев“, Добрич бяха запознати посредством дискусия и кратки видеа с:

  • проблемните факти за климата
  • политиките на Европа относно ограничаване на вредните емисии
  • плана за климата
  • Значението на термините–въглероден отпечатък и климатична неутралност
    Организаторите провокираха младежите да помислят и споделят, защо трябва да ни е грижа и как всеки от нас може да ограничи въглеродния отпечатък?!
Print Friendly, PDF & Email