22.07.2024

Гробището в Шумен вече с колумбарий за 54 урни

Гробищният парк в Шумен разширява обхвата на предлаганите услуги, като вече разполага със специални места за съхранение на пепелта на покойниците. Изградена е урнова стена /колумбарий/ с 54 урнови ниши.
Досега пепелта на кремираните се погребваше в обикновено гробно място.
Урновата стена е издигната в най-атрактивната част на гробищния парк – непосредствено до входа му, вдясно. Тя представлява 6 наредени в полукръг колони с по 9 урнови ниши всяка. Лицето им представлява плоча от черен мрамор, на която може да се гравират имената и изображенията на покойниците.
ОП „Паркове и обредни дейности“ е похарчило за изграждането на колумбария 39 916 лв., или по 739 лв. за ниша.
Затова предприятието предлага таксата за ползване на ниша да бъде в размер на 750 лв. еднократно, като цената предстои да бъде гласувана от Общинския съвет през май.
От „Паркове и обредни дейности“ имат намерение в бъдеще да изградят още урнови стени.

Print Friendly, PDF & Email