24.07.2024

Гости от Исландия посрещна Младежкият център

В Младежкия център в Добрич измина една емоционална седмица с гостите от Копавогур, Исландия. Младежите бяха топло посрещнати от партньорите по проекта – професионалната гимназия по туризъм „Пейо Яворов“ и средното училище „Любен Каравелов“, както и от Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост, където се запознаха със съвместните дейности между училищата и Младежкия център.
Вълнивущи за децата бяха срещите с местни и социални институции в града, които ги запознаха с методите и начините на работа с младежи в неравностойно положение.
С положителни емоции, приятелства и добро настроение приключи този обмен, казват от Младежкия център
Дейността по „Заедно за приобщаваща Европа!” се осъществява в рамките на проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email