09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Горските добиват още 10 000 куб. метра дърва за населението в Североизточна България

221 164 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили към момента стопанствата от системата на Североизточното държавно предприятие на 39 286 домакинства.
3142 са домакинствата от Добрич, които са получили 15 655 кубика дърва, 15 210 кубика – 2973 семейства от Нови пазар. 2684 души в Генерал Тошево са заплатили 11 542 кубика. От горското стопанство във Варна са осигурили 20 503 кубика дърва на 3174 семейства. 1658 във Върбица са получили 13 525 кубика. 331 са домакинствата в Омуртаг, които са избрали да се отопляват с твърдо гориво и са заплатили към горското стопанство 2615 кубически метра дърва за огрев. 12 520 са кубиците за община Велики Преслав, а семействата са 7946. За 2108 домакинства в Провадия да осигурени 10 118 кубика. Горското стопанство в Смядово е доставило 5841 кубика на 993 човека. В горското стопанство в Суворово са раздали 6 633 кубика на 1903 домакинства, а в Търговище 15 708 на 2244 семейства. В Цонево вече е осигурено топлото на 1663 лица, които ще се греят с 12 743 кубически метра дърва за огрев. 2496 семейства в Шумен са получили заявените 17 149 кубика, 17 264 кубика са добили и продали на 2157 домакинства от ловното стопанство в Балчик. Най-много са желаещите да се отопляват с твърдо гориво на територията на Държавното ловно стопанство-Паламара – 5619, а получените дърва за огрев са 20 543 кубика. В Тервел дърва са осигурени за 852-ма – 4204 кубика, а в Шерба за 2322-ма – 13 955 кубика. 10 010 са продадените дърва в Държавното ловно стопанство-Черни Лом, на 1710 домакинства на територията на ловното стопанство.
Продължава ритмичното изпълняване на заявките във всички стопанства, като до края на годината ще бъдат добити и предоставени на населението още близо 10 000 пространствени кубически метра дърва за огрев.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email