16.04.2024

„Голямо пролетно почистване на град Добрич“ 15 март-16 април 2023 г.

Рециклиада2023Добрич

Община град Добрич обявява дните от 15 март до 16 април за Дни на голямото пролетно почистване и призовава гражданите, всички институции, бизнес, общински и държавни структури, социални, образователни и културни институти да се включат в почистването на зелените площи, местата за обществено ползване междублоковите пространства, прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, административни сгради, паркинги, паркове, детски и спортни площадки.
В рамките на това традиционното градско събитие обявяваме инициативата „Направи снимка преди и сега“. Приканваме нашите съграждани, които желаят да се включат в почистването да направят снимка на района, който ще почистват преди да направят снимка след като той бъде почистен. Снимките могат да публикуват в специално определена за тази цел публикация на фейсбук-страницата на Общината.
Тази година Голямото пролетно почистване протича като част от кампанията „Градска рециклиада“ организирана от Община град Добрич и Екопак България под мотото „Рециклирай пластмасови бутилки и метални кенове – Спаси живот!“ и акцентът е върху разделното събиране на отпадъци от опаковки от пластмасови бутилки и метални кенове.
За всички желаещи да се включат в Голямото пролетно почистване на града Община град Добрич е осигурила чували. За отпадъците от опаковки от пластмасовите бутилки и метални кенове ще бъдат раздадени жълти чували, а за общия битов отпадък черни чували.
Препоръчваме отпадъците да бъдат събрани в чували до контейнерите за битови отпадъци или на удобно място за събиране от сметопочистващата техника.
Извозването на събраните отпадъците ще се извършва от „Уейст Солюшънс България“ ЕООД.
Необходимо е желаещите граждани да заявят предварително своето участието, като посочат района, който желаят да почистят на телефони 058/601 207 и 058/604 573, или на място в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12.
Нека се обединим в навечерието на Великденските празници, да си подадем ръка и заедно да почистим нашия град като добри стопани и с грижата си да покажем, че можем да бъдем отговорни и направим Добрич нашето по-чисто място за живеене в дългосрочен план.

Print Friendly, PDF & Email