22.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Гимназия „Райко Цончев“ отбеляза Деня на испанския език и култура

С открит тринарен урок и испаски празник учениците и учителите от Иновативна гимназия „Райко Цончев“ отбелязаха 12 октомври – Деня на испанския език и култура.
Празничният ден в училището започна с открито занимание в 9 а и 10 а клас, синтезиращо знанията и уменията по история, испански и английски език.
Учителите Надя Петкова, Иванка Трифонова и Светослав Георгиев бяха подготвили на учениците си поредица от интересни учебни дейности по темата „Колумб открива Америка“. Анимации на испански език, които представят походите на откривателя, предизвикаха както знанията на деветокласниците и десетокласниците, така и способността им да слушат с разбиране. Задачите активираха географски, исторически и лингвистични знания. В урока имаше и състезателен елемент – разделени на две групи, учениците трябваше да определят какво дава Европа и Азия на Новия свят и какво Америка дава на Стария континент и Азия. В края на заниманието учениците запознаха публиката с ролята на великите географски открития, като преведоха кратки текстове от английски език.

Часове по-късно започна и празникът, наречен „В ритъма на Испания“. Събитието се организира от учителите от Катедра „Испански език“ и учениците от 8., 9., 10. и 11. клас от профил „Чужди езици“ с първи чужд испански език. По време на двучасовото тържество, на което присъстваха и родители, учениците от 8. а клас показаха какво са научили за по-малко от месец в Гимназията. Пяха изпаски песни и четоха творби на испански автори, а ученици, изучаващи испанския като втори чужд език авторски преводи на художествените текстове. Преводите са направени също от възпитаници на частното училище. Забавни игри, караоке, кулинарен конкурс, състезания, испански песни и танци изпълниха програмата на традиционното за училището събитие. Гимназия „Райко Цончев“ е единственото училище в област Добрич, което предлага изучаване на испански език като първи чужд, а през учебната 2022/2023 ще изпрати и първия випуск, с който бе открита специалността.

Print Friendly, PDF & Email