07.12.2023

Генерал Тошево отново е с принос в две благотворителни кампании

В рамките на няколко дни от началото на месец октомври оОбщина Генерал Тошево направи две дарения за различни благотворителни инициативи. Служители на общинската администрация предадоха 2200 кг дрехи за рециклиране, а няколко дни по-късно бяха предадени около 350 кг. капачки на сдружение „Заедно правим добрини“. Това е второто такова предаване на дрехи и капачки за различни каузи през тази година, като подобни дарения станаха традиционни за общината.
Внушителното количество от над 2 тона дрехи е събрано в продължение на няколко месеца в двата контейнера за текстил, разположени на различни места в града. Тези от събраните продукти, които са годни за употреба, ще отидат за попълването на кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи. Също така дрехите се използват и за целево предаване на хора в нужда. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.Предаденото количество пластмасови капачки на сдружение „Заедно правим добрини“ пък се използва за закупуване най-вече на медицинско оборудване.
През последните години жителите на общината приеха като лична мисия събирането на пластмасови капачки, които след това да бъдат предавани за определена кауза. Освен в металното сърце, което се намира в парк „Стефан Тошев“, големи количества капачки събират децата в детските градини и учениците в училищата, както и в кметства и читалища в села от общината.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email