22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В Шуменско 2 177 семейства получават помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

2 177 семейства от Шуменска област ще получат за тази учебна година еднократна финансова подкрепа от 300 лева за деца записани за първи път в първи или осми клас на държавни или общински училища. Това съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ /РДСП/ в Шумен.
Срокът за кандидатстване за финансовата подкрепа изтече на 15 октомври и от нея ще се възползват 2 145 деца. През миналата година от тази еднократна помощ са се възползвали 2 372 семейства на 2 410 деца.
За еднократна помощ за първокласници са подадени 1 018 заявления от родители за 1 009 деца, а за осмокласниците заявленията са 1 172 за 1136 ученици.
Помощите се отпускат на два транша, като първите 150 лв. е след влизане в сила на заповедта за отпускане, а втория след потвърждаване от училището, че дето е продължило обучението си през втория срок. Тези помощи се възстановяват от родителите при условие, че детето/децата не постъпят в училище, допуснат повече от пет неизвинени отсъствия без основателна причина или не продължат обучението си през втория срок.
Финансовата подкрепа за първокласници и осмокласници се отпуска, независимо от доходите на родителите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.
Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. За тези семейства, чиито деца поради здравословни причини, не могат да постъпят в училище и това е установено с протокол на лекарска комисия могат да кандидатстват до 6 месеца от започване учебна година, обясниха от РДСП.

Print Friendly, PDF & Email