04.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В Шуменско 11 134 вече подадоха заявление за целева помощ за отопление

До момента в регионалните дирекции „Социално подпомагане“ в Шуменска област са подадени общо 11 134 заявление за целева помощ за отопление за сезон 2022-2023 г. От тях 9 478 са за отопление с твърдо гориво, съобщиха от РДСП.
До този момент е дадено право на общо 7238 лица и семейства, а останалите заявления са в процес на обработка.
Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на НОИ или с квалифициран електронен подпис и чрез лицензиран пощенски оператор.
В Шуменско от години предпочитаното отопление е с твърдо гориво. Помощ за друг вид отопление са заявили неголям брой семейства от 3 общини – Шумен, Каспичан и Нови пазар. В останалите седем общини желаното отопление е само и единствено с твърдо гориво.
От РДСП напомниха, че хората, на които е издадена заповед, следва лично или чрез упълномощен представител да посетят държавно стопанство на територията, на която е настоящият им адрес, за заявяване на необходимостта от дърва за огрев и да представят заповедта за отпускане на целева помощ.
Съгласно Наредбата за целево подпомагане с отопление „Твърдо гориво“ са въглища, брикети, пелети, дърва и други сходни, които се предлагат в търговската мрежа и/или се предоставят от горските стопанства и отговарят на установените стандарти за качество и екологични норми.

Print Friendly, PDF & Email