27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В училището в село Нова Камена има нова спортна площадка

Община Тервел приключи изпълнението на проект BG06RDNP001-19.003-0003 „Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел „. Това е последният, четвърти по ред проект, който е финансиран от Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.Искането за окончателно плащане е внесено в Държавен фонд „Земеделие“, приключи и проверката на Фонда по този проект. Не бяха установени отклонения при изпълнението съгласно одобрения и договориран за финансиране проект.
Стойността на изпълненото строителство е 196 763 лв. с ДДС. На мястото на старата спортна площадка , чиято настилка беше асфалтова и увредена, а оградата – стара, корозирала и с липсващи части, сега е разположена новата площадка с игрища за мини футбол, баскетбол и хандбал.Общата площ на игрищата е 1624 кв.м., а на цялата площадка – 1880 кв.м.
Останалите три приключени проекта са Център за социални услуги в с.Безмер, площад „Старият дъб“ в гр.Тервел и улици „Дунав“,“Пирин“ и „Тимок“ в гр.Тервел.
Общината очаква одобрението на още проекти, които е внесла за оценка към стратегията на МИГ.Към момента те се разглеждат за одобрение в Държавен Фонд „Земеделие“. Проектите са за ремонт на улици в селата Безмер, Попгруево и Каблешково и за нови креватчета на детските градини в селата и на Детска градина „Здравец“ в гр.Тервел.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email