24.07.2024

В Русия откриха кърлежи, които могат да пренасят чума

Три нови вида кърлежи, които могат да бъдат преносители на болести като чума и западнонилска треска, са открити и описани от учени от Тюменския медицински университет /ТМУ/. Според експертите тези паразити са широко разпространени в Сибир и Монголия. Резултатите от изследването са публикувани в Persian Journal of Acarology.
Учените от ТМУ са стигнали до заключението, че събраните екземпляри могат да бъдат описани като непознати и нови видове, след като са проучили огромно количество литература, включително на китайски и японски език.
„Откритите паразити принадлежат към две семейства – Spinturnicidae и Macronyssidae. Представителите на първото семейство са известни като преносители на бартонелоза, а на второто – на редица опасни природни огнищни инфекции, включително кърлежов енцефалит, борелиоза, западнонилска треска, хеморагична треска с бъбречен синдром, туларемия и чума“, заяви кандидатът на биологичните науки, доцент в ТМУ Мария Орлова.
Един от новите видове кърлежи е извлечен през 2021 г. от колекция прилепи на Зоологическия музей на Московския държавен университет. Другите са събрани in vivo от прилепи, уловени в Бурятия и Тува, които след това са били пуснати на свобода.

Print Friendly, PDF & Email