18.06.2024

В общините в Добричка област се обсъждат проектите за бюджет за 2024 година

Кметът на община Каварна отправя покана на основание чл. 84, ал.2 от „Закона за публичните финанси“ и чл. 17, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна, с цел прозрачност и диалог с всички заинтересовани страни, както и кметове, кметски наместници, директори на училища, детски градини, ДПЛУИ, Исторически музей, Художествена галерия, председатели на читалищни настоятелства, представляващи НПО/спортни клубове, жители и други на 29 януари в 10 часа в заседателната зала, ет.1 на административната сграда на общината.Коментари, въпроси и предложения във връзка с бюджет 2024 г. на община Каварна, могат да се изпращат по електронен път на имейл адрес: obshtina@kavarna.bg, както и писмено чрез деловодството на общината в периода от 22.01.2024 г. до 28.01.2024 г. Материалите, представящи проектобюджет 2024 г. на община Каварна са публикувани на официалния сайт на общината, както и са достъпни на заинтересованите страни в заседателна зала, ет.2 на административната сграда на община Каварна.
В община Шабла от сряда по населени места се провежда публично обсъждане на проекта за бюджет. Публичното обсъждане на проектите за бюджет мина в общините Ген.Тошево и Добричка. Всички направани предложения ще бъдат включени в протокол към проекта за бюджет. ДТ

Print Friendly, PDF & Email