20.06.2024

В община Kаварна имат нов електромобил по проект

Община Каварна изпълнява проект “Черноморска Електромобилност” по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общият му бюджет е 779 674,75 лева.
Водещ бенефициент по проекта е община Каварна, а партньори по проекта са общините Долни Чифлик, Бяла, Дългопол, Несебър, Приморско, Асоциация на Българските Черноморски Общини и Smart Innovation Norway AS, Норвегия..
Една от дейностите в проекта е закупуване по един електромобил за всяка община, който ще се използва за предоставяне на общински услуги. Автомобилът на община Каварна вече е факт и е на стойност 46 830,00 лв. Закупен е изцяло със средства по проекта и той ще остане актив за общината. ДТ

Print Friendly, PDF & Email