04.10.2023

В община Шабла е най-ниският добив от слънчоглед – 80 кг от дка

В община Ген. Тошево прибират 180 кг царевица от дка
В Добричка област продължавата прибирането на слънчогледа и царевицата. Производителите споделят, че добивите са двойно по-ниски.
По данни на обастната дирекция „Земеделие” към 11 септември са пожънати 255 440 дка слънчоглед от обща засети 844 510 дка. Средният добив е 150 кг от дка. В община Балчик са реколтирани 50 000 дка от засети 90 000 дка при среден добив 150 кг от дка. В община Ген. Тошево от засети 189 700 дка са прибрани 25 800 дка при среден добив 120 кг от дка. В община Добричка средният добив е 180 кг от дка, пожънати са 83 610 дка от засети 198 200 дка. В община Каварна са реколтирани 37 730 дка от засети 113 200 дка при среден добив 160 кг от дка. В община Крушари средният добив е 150 кг от дка, прибрана е реколтата от 200 дка при засети 101 190 дка. Ной-висок е добивът в община Тервел – 200 кг ог дка, прибрани са 10 000 дка от засети 73 000 дка. В община Шабла е най-ниският добив – 80 кг от дка, реколтирани са 41 000 дка при засети 62 000 дка. Традиционно средните добиви на слънчоклед в Добричка за 300 кг от дка и нагоре.
В Добричка област започна и кампанията за прибиране на царевицата за зърно в няколко общини. Средният добив е 312 кг от дка при реколтирани 19 200 дка от засети 978 990 дка. Най-моного са пожънатите площи в община Каварна – 11 520 дка, при среден добив 370 кг от дка. 5000 дка са реколтирани в община Ген.Тошево при засети 268 500 дка при среден добив 180 кг от дка. В общината Тервел средният добив е 357 кг от дка при пожънати 700 дка от засети 118 500. Средните добиви са културата са около 700 кг от дка в предишни години.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email