27.09.2023

В област Добрич са подадени 3387 заявления за еднократни помощи за ученици

„Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подкрепят семейства с ниски доходи за отглеждането на техните деца.Размерите на помощите за деца се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се финансират изцяло от държавния бюджет. Отпускат се от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ.  Към настоящия момент тече прием на заявления-декларации за отпускане на еднократни помощи на ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, по реда на чл. 10а и чл. 10б от Закона за семейните помощи за деца. С цел облекчаване на административната процедура отпадна изискването родителите да предоставят удостоверение, че детето им е записано в следващ клас на обучение при кандидатстване за еднократна помощ за ученици във втори, трети и четвърти клас. Така се гарантира възможността родителите да получат еднократната помощ по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца преди началото на учебната година, каквато е и целта на помощта.Остава изискването за предоставяне на удостоверения за записаните ученици в първи и осми клас в случай, че семействата желаят да получат помощта преди началото на учебната година”, каза Ирена Баирова, директор на регионална дирекция „Социално подпомагане”-Добрич.
В област Добрич, ден преди началото на новата учебна година, са подадени 3387 заявления-декларации за отпускане на еднократни помощи по чл. 10а и чл. 10б от Закона за семейните помощи за деца. По чл. 10а за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас са подадени 2776 заявления, като издадените заповеди за отпускане са 2597. По общини подадените заявления са в Балчик – 290, Генерал Тошево – 190, град Добрич – 1465, Добричка – 247,Каварна – 235, Крушари – 47, Тервел – 229, Шабла – 73. За ученици, записани в осми клас, са подадени 611 заявления, като са издадени 540 заповеди за отпускане на еднократна помощ. По общини подадените заявления са в Балчик – 64, Генерал Тошево – 42, град Добрич – 344, Добричка – 53, Каварна – 50, Крушари – 5, Тервел – 36, Шабла – 17.
„Помощите отново са в размер на 300 лева и се изплащат на два пъти. Първата част се изплаща след записване на ученика в началото за учебната година, а втората – след започване на втория срок, ако детето продължава да учи. Заявленията се подават най-късно до 15 октомври 2023 г. Приемането на заявления-декларации става на място в дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез „Български пощи”, както и по електронната поща на ДСП чрез електронен подпис”, добави Баирова.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email