19.06.2024

В националане конкурс деца и млади хора ще рисуват „Смешното в училище в карикатури”

Младежкият център в Добрич обяви началото на 21-вото издание на националния конкурс „Смешното в училище в карикатури”.
В конкурса могат да участват всички деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години, навършени към 31.12.2024 г.. Те ще бъдат разпределени в четири възрастови групи – първа възрастова група – от 10 до 12 години, втора възрастова група – 13 до 15 години, трета възрастова група – от 16 до 19 години, Четвърта възрастова група – от 20 до 29 години.
Всеки карикатурист може да участва в конкурса с неповече от 5 творби. Техниката на творбата е по избор.
Към всяка карикатура трябва да бъде приложена: декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: трите имена, дата и година на раждане, училище, клас, точен адрес, телефон. Творбите е желателно да бъдат в размер 35/50 см..
Карикатурите трябва да бъдат предадени в Младежкия център в Добрич или изпратени с пощенско клеймо на адрес: гр.Добрич, п.к. 9300, пл. „Стария орех” №1, за конкурса „Смешното в училище в карикатури“, най-късно до 22 март 2024 г.
Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.
Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.
Резултатите ще бъдат обявени до 29 март 2024 г. на FB страницата: Младежки център Добрич и интернет сайт: www.ycb.bg
Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2024 г.
Участвалите в конкурса карикатури остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за целите на Центъра, без да заплащат права и обезщетения..
ДТ

Print Friendly, PDF & Email