07.12.2023

В навечерието на изборите в 10 варненски села има наплив от нови жители

Премиерът Николай Денков е сезиран за необичайно голям наплив на население с искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места преди местните избори.
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“(ГРАО) към МРРБ извърши анализ на адресните регистрации при изтичане на срока за регистрация за гласуване по настоящ адрес за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
В 10 населени места в област Варна има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес и попадат в рисковия списък, изготвен от ГРАО.
В село Китка новорегистрираните по настоящ адрес са 34 души, които съставляват 34% от имащите право на глас. В с. Неофит Рилски с население 1235 с право на глас новорегистрираните по настоящ адрес са 285, а подалите искания за гласуване по настоящ адрес – 482. В село Невша новорегистрирани са 114 души (21%), в с. Момчилово – 33 души (21%), в с. Добрина – 29 души (15%), с. Болярци – 19 души (12%), с. Тутраканци – 28 души (10%), с. Страшимирово – 67 души (8%), с. Ветрино – 76 души (8%), с. Доброплодно – 51 души (7%).
В рамките на процеса по подготовка на избирателните списъци е констатирано, че в общо 343 населени места, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес.
Посочените в доклада населени места в общия случай представляват кметства, в които избирателите избират кмет на кметство, като при такъв висок процент на допълнителни лица в избирателите списъци, това би променило сериозно изборните резултати в тези населени места, и в случай, че регистрациите им са незаконосъобразни, би било повод за тяхното обжалване.
Сред рисковите населени места са с. Сигмен (Карнобат), където при население от 245 жители с право на глас, новорегистрираните по настоящ адрес са 147, а исканията за гласуване по настоящ адрес – 156. В димитровградското село Бодрово при население от 281 пълнолетни жители, новорегистрираните по настоящ адрес са 112, а исканията за гласуване по настоящ адрес – 132. В с. Чирен (Враца) с население 1055 жители с избирателни права, новорегистрираните по настоящ адрес са 319, а постъпилите искания за гласуване по настоящ адрес – 560. В с. Неофит Рилски (Ветрино) с население 1235 с право на глас новорегистрираните по настоящ адрес са 285, а подалите искания за гласуване по настоящ адрес – 482.

Print Friendly, PDF & Email