16.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В Добричкия регион жените живеят по-дълго от мъжете с над 7 години

Продължителността на живота в Добричко е по-ниска от средната за страната
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 73.0 години, като спрямо предходния период 2017 – 2019 г. тя намалява с 0.1 години – съобщават от отдел “Статистически изследвания“ – Добрич. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години.
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 76.7 години. Както при жените, така и при мъжете, равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.5 и 1.7 години.
В периода между 2010 и 2020 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Добрич е нараснала с 1.4 години. При жените тя се увеличила с 0.9 години, а при мъжете – с 1.7 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2008 – 2010 г. – 8.1 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.9 години в полза на жените.
Очакваната продължителност на живота варира от 71.8 години в област Видин до 76.7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.8 години), а най-малка – в област Кърджали (6.0 години). 
ДТ

Print Friendly, PDF & Email