09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В Добричка област кандидатите за народни представители са 181, а избирателите – 177 557

Сменен е секретарят на Районната избирателна комисия
В Районната избирателна комисия /РИК/-Добрич, са регистрирани 28 формации, които ще вземат участие в изборите за Народно събрание на 2 октомври – 22 партии и 6 коалиции – съобщи председателят й Цонка Велкова.. Кандидатите за народни представители в Осми Добрички многомандатен изборен район са 181. Броят на избирателите в област Добрич е 177 557 души. Изборният район има шест мандата.
„Предадени са списъците за секционните избирателни комиси /СИК/. Срокът за назначаване на СИК е до 6 септември.На консултациите при кметовете, проведени в общините, е постигнато съгласие, с изключение на община Тервел,  където СИК ще бъдат назначени по служебен път”, допълни Велкова.
Броят на изборните секции в областта е 377, като в това число влизат и тези, които са под условие – в болници, домове за стари хора, следствения арест и др. В 246 от тях ще се гласува  с машина, а в седем ще има по две машини.
17 септември е крайният  срок  за подаване на заявления  за гласуване по настоящ адрес. Хората с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, също могат да заявят това до 17 септември.
За избирателите в областта отново ще има демонстрационна кампания за запознаване с начина, по който ще се извършва  машинният вот. На територията на изборния район са предвидени 11 машини за демонстрационно гласуване.  „Ще разчитаме за демонстрационните обучения по общини на тяхното съдействие” – добави Велкова.Графиците ще бъдат изготвени и оповестени щом машините пристигнат.
В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-19 от 01.09.2022 г. е постъпило предложение от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промени в РИК в Осми изборен район – Добрички. Предлага се на мястото на Мелекбер Мустафа Абил – секретар на РИК, за секретар на РИК да бъде назначена Сюзан Зекерие Рамис, досегашен член, а на мястото на Сюзан Зекерие Рамис за член на РИК да бъде назначена Гюлчин Зия Сали.
Към предложението са приложени: молба от Мелекбер Мустафа Абил да бъде освободена като секретар на РИК; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Гюлчин Зия Сали и пълномощно в полза на Ердинч Илияз Хаджиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши да освободи като секретар на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Мелекбер Мустафа Абил и анулира издаденото й удостоверение. Преназначава за секретар на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Сюзан Зекерие Рамис, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение. Назначава за член на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Гюлчин Зия Сали. ДТ

Print Friendly, PDF & Email