23.07.2024

В горите на Североизтока се увеличават благородните елени, но и хищниците

10 196 благородни елена има на територията на Североизточното държавно предприятие, според пролетната таксация на дивеча. През миналата година животните са били 8884, като ловните специалисти отчитат увеличение с над 12% при този вид.
Сърните също са повече – от 10 462 през 2022г. до 10 920 сега. Добрите грижи за дивеча на територията на предприятието водят до ръст при почти всички видове. От муфлона, който е аклиматизиран в България през миналия век, на територията на Североизтока са изброени 715 броя, при 690 предходната година.
Въпреки високата смъртност след афириканската чума по свинете при дивата свиня се отчита ръст с 22%. Зайците вече са 43 097, а фазаните 30 191. За увеличаване на популацията на двата вида значение има и разселването на животни, закупени от стопанствата и ловните сдружения.
Незначително намаляване ловните специалисти отчитат при елена лопатар – 1043 броя, при 1086 през 2022г., както и при яребицата, където занижението е около 4% /от 4768 до 4678/.
Значително увеличение се наблюдава и при хищниците. – чакал-10 264, а сега 10 852; вълк – 39, а сега 59; лисица – 5596, а сега 5946. С всяка година се увеличава и броят на скитащите кучета, които нанасят значителни вреди и унищожават малките на много ценни видове. В момента кучетата в горските територии са 3770, при 3689 за миналата година. ДТ

Print Friendly, PDF & Email