27.05.2024

В Албена заработи ведомствена лаборатория за изследване на качеството на водите

Подготвя се лаборатория и за качеството на храните
Ведомствена лаборатория за изследване на води заработи във ваканционно селище „Албена“. В нея чрез анализи ще се проследява и контролира качеството на питейната вода, суровата минерална вода от трите извора на комплекса, както и тази в плувните басейни. Предстои дейността й да бъде разширена с изпитвания на отпадъчните води и тези в прилежащата морска акватория. Освен оперативен мониторинг, лабораторията ще извършва анализи и при сигнали за възникнали ВиК аварии.
„Целта на тази инвестиция е да осигурим още по-добра защита на здравето и безопасността на гостите на Албена. Чрез проследяване на физико-химичните показатели на водата в дадена точка на пробовземане ще контролираме и дейността на нашите служители от сектор ВиК, спорт или др. технически персонал, за това дали изпълняват съвестно задълженията си по покриване на нормативните изисквания. Ще създадем също така собствена база данни със замерени показатели, която ще осигури времева проследимост и възможности за дългосрочен анализ“, каза д-р Тамара Стойкова, санитарен инспектор в „Албена“ АД. Тя допълни, че с новата придобивка дружеството за пореден път декларира ангажираността си към опазване здравето на гостите и служителите на комплекса, както и устойчивото управление на природните ресурси.
В началото на април изпълнителният директор на компанията Красимир Станев, придружен от Маринела Цанева – директор „Експлоатация“, д-р Тамара Стойкова и изпълнителния директор на дъщерното дружество „Еко Агро“ АД, проведе работна среща с ректора на Тракийски яуниверситет в Стара Загора проф. д-р Добри Ярков. Основна тема на разговорите бе възможността за откриване в Албена на лаборатория за контрол на качеството на храните като част от Централната научно-изследователска лаборатория на университета. В рамките на визитата двете страни обсъдиха и други направления за сътрудничество като съвместни проекти в областта на храните, стажантски програми, рекламно-информационни кампании и др.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email