19.06.2024

„Възраждане” поиска да отпадне общинска такса за удостоверение за липса на задължения

Предложената промяна в общинската наредба касае синхронизация с националното законодателство. Според ДОКП такса за издаване на удостоверение за липса на задължение към общинската хазна не трябва да се изисква от гражданите. Въпреки законовите изисквания, местната наредба не е променена години наред, а това ощетява гражданите на град Добрич.
Обшинските съветници от „Възраждане” внесоха предложението и поискаха отпадане на излишната такса. Общинската администрация реагира като сформира работна група, която до 16 февруари 2024 г. трябва да изготви проект за наредба и същият да бъде внесен за гласуване през месец март.
„Най-накрая ще бъде избегната комичната ситуация, в която граждани плащат на общината, за да потвърди, че нямат задължения към нея”, казват от „Възраждане”.
ДТ.

Print Friendly, PDF & Email