19.04.2024

Възможности за финансиране на земеделските стопани представят в Шабла

Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) представят в Шабла тази сряда – 31 май, от 10:00 ч. в Зеления образователен център.
Участниците ще бъдат запознати с мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.
Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г., както и с възможностите за финансиране на земеделските стопани с инструментите по Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ).
По време на тези срещи експертите от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на специалистите.

Print Friendly, PDF & Email