14.04.2024

Във Ветрино забраниха паленето на гуми на Сирни Заговезни

От община Ветрино издадоха заповед, с която забраняват паленето на гуми, найлони и т.н., по повод отбелязване на празника Сирни Заговезни, съобщи „СайтЪТ“.
В заповедта на кмета на общината д-р Димитър Димитров, се казва, че категорично се забранява паленето на автомобилни гуми, отработени масла, леснозапалими горива, текстилни изделия, пластмаси, найлони и всякакви други отпадъци в обредните огньове по повод празника „Сирни заговезни“ на 26.02.2023 г. на територията на Община Ветрино.
За традиционните огньове да се използва дървесна маса и дървесни остатъци!
Забранява се и паленето на огньове в непосредствена близост до сгради, постройки и съоръжения и при силен вятър, като всички огнища трябва да бъдат загасени най-късно до 21:00 часа, като това трябва да става при непрекъснато наблюдение.
За неспазване на настоящата заповед нарушителите да се санкционират по реда на Наредбата за управление на отпадъците и екологията на Община Ветрино.
“Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете и кметските наместници на населените места и Пенка Йорданова – зам.-кмет на община Ветрино. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Ветрино и се доведе до знанието на цялото население, чрез поставяне на видни места на територията на общината, както и на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение, а на Секретаря на общината и деловодството за сведение”, се казва още в заповедта на д-р Димитров.

Print Friendly, PDF & Email