18.07.2024

ВУЗФ организира четвърта национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“

Конференцията ще се проведе в хибриден формат на 15 март 2024 г., а желаещите могат да се включат със заявки за участие до 1 март
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), съвместно с Националната асоциация на преподавателите по икономика, организират четвъртата национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“, която ще се проведе в хибриден формат на 15 март 2024 г. във ВУЗФ, зала 501 и платформата Google Meet.
Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната, които да изложат своята позиция и идеи за въздействието на изкуствения интелект върху образованието, икономиката и обществото като цяло.
Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него. В конференцията могат да се включат ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им. Те ще трябва да разработят доклад в обем 5-8 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.
ВУЗФ ще предостави три големи стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията. Първата награда е 100% стипендия за обучение за първата година, втората награда е 50% отстъпка, а третата награда е за 20% отстъпка от таксата за обучение за първата година.
Участието в конференцията ще носи предимство за ранен прием в бизнес университета без препоръка от учител, а участниците ще получат отстъпка от 10% от таксата за обучение за първата година.
Селекцията на най-добре представилите се ученици, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:
– Оригиналност и атрактивност при представянето.
– Яснота и логичност на изложението.
– Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания.
– Стилово и техническо оформление.
– Стил на презентирането.
Важни срокове
Крайният срок за подаване на заявки за участие с доклади е 1 март 2024 г. на следния линк: https://vuzf.bg/student-conference.
Краен срок за изпращане на пълните доклади: 8 март 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.
Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 15 март 2024 г. Крайният срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад е 12.03.2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.
Участието в конференцията е без такса. Изискванията за оформление на докладите можете да видите на сайта на Висшето училище по застраховане и финанси.
Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и включени в електронното ученическо списание “Икономисти на бъдещето”, издавано от университетското издателство на ВУЗФ “Св. Григорий Богослов”.
Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев. На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията.
За контакти и допълнителна информация може да се обадите на тел. 02/40 15 802, тел. 0882 513 714, или чрез еmail: marketing@vuzf.bg.

Print Friendly, PDF & Email