07.12.2023

Всички ученици от първи до седми клас от ОУ „Иван Вазов“ във Варна се преместиха в ПГИ

Всички ученици от първи до седми клас от ОУ „Иван Вазов“ във Варна вече се обучават в сградата на Професионалната гимназия по електротехника /ПГЕ/ след възникналата ВиК авария на инсталацията на сградата на общежитието на 24.09., съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.
Досега децата от основното училище бяха разделени на две – от първи до трети клас, ползваха класните стаи, разположени на първия етаж в общежитието към Професионална техническа гимназия, която е държавна собственост. След възникналата на 24.09. ВиК авария на инсталацията на сградата учебните стаи са неизползваеми, а ремонт може да предприеме само собственикът на сградата.
Поради тази причина е създадена нова организация в учебния процес след проведени разговори между РУО – Варна, Община Варна и ръководствата на училищата.
Осигурени са условия за целодневна организация на учебния ден за учениците от първи и втори клас в сградата на професионалната гимназия, за групите с целодневно обучение III, IV, и V – VІ клас са осигурени за ползване до обяд помещения в близост до сградата на ПГЕ.
Учениците на ОУ „Иван Вазов“ ползват спортните площадки и салони на ПГЕ за часовете по физическо възпитание. В Община Варна предстои среща с родителите за обсъждане на възможните краткосрочни и дългосрочни решения.

Print Friendly, PDF & Email