04.10.2023

Водата от чешмите в Кранево вече е годна за пиене

Лабораторните изследвания на взетата проба вода от пункт при крана на потребителя в село Кранево отговарят на здравните изисквания, съобщава в писмо директорът на Регионалната здравна инспекция в Добрич д-р Светла Ангелова. През миналия месец – на 28 юли, отново с писмо от инспекцията бе препоръчано потребителите на „ВиК”-Добрич, в селото да ползват само преварена или минерална вода за пиене заради отклонения от нормите.
10-ина дни продължи периодът, през който водата в Кранево не ставаше за пиене. Имаше отклонения по физико-химични и микробиологични показатели.
За отстраняване на съществуващите несъответствия са издадени 2 предписания до „ВиК-Добрич” за предприемане на мерки в кратък срок. „В продължение на две седмици бяха вземани микробиологични проби, тъй като те показваха микробиологично замърсяване”, каза д-р Ангелова. „Нас не ни интересува причината замърсяването, а при крана на консуматор водата да е годна за пиене. Други служби търсят причината за микробиологично замърсяване”, добави тя
„Кранево е пълно, стигаме 15 000 души. Иначе постоянно живеещите са около 1500, по постоянен адрес са около 750. В уикендите – петък, събота и неделя, стават около 20 000 души. Уикенд туристите са предимно българи, най-вече от Североизточна България, както и румънци. Има туристи от Полша, гастарбайтери от Европа”, каза кметът на Кранево Румен Николов. ДТ

Print Friendly, PDF & Email