24.07.2024

ВиК-Шумен: Водата няма да спре, ще съдим доставчика си на ток

Жителите на Шуменска област няма да останат без вода, въпреки заплахите да бъде спрян тока на помпените станции на ВиК. Дружеството ще съди доставчика си на ток „Кумер“ ООД. Това се казва в писмо до медиите, разпространено тази сутрин от ВиК-Шумен.
Припомняме, че вчера от Енерго Про разпространиха писмо, в което се казва, че от днес, 17 май, започва поетапно спиране на електрозахранването на обекти на ВиК-Шумен по искане на настоящия доставчик на електроенергия „Кумер“ ООД.
„Вода ще има. Считаме, че действията на „Кумер“ ООД са неправомерни по няколко причини: от една страна между ВиК – Шумен и „Кумер“ ООД няма действащ договор, тъй като същият е едностранно прекратен от доставчика на електроенергия на 13.04.2023 г. От друга страна, „Кумер“ ООД не са изпълнили договорите си задължения, включени в търговската надбавка, чиято дължимост ВиК – Шумен оспорва. Доставчикът на електроенергия „Кумер“ ООД никога не е предоставяло Допълнителните услуги, както са посочени в договора, свързани с управление на потреблението, планиране на разходите за електроенергия и енергийна ефективност, с което са ощетили както ВиК – Шумен, така и клиентите на дружеството“, казва управителят на ВиК Иван Пушкаров, цитиран от пресслужбата на дружеството.
Оттам не рзкриват размера на задълженията за ток на ВиК, но признават за тежкото финансово състояние на дружеството, като обвиняват за това и общинте от областта, в качеството им на съдружници и членове на Асоциацията по ВиК.
„Неприемането на бизнес плана /на ВиК – бел.ред./ е другата причина, поради която дружеството ни не е в състояние да генерира достатъчно приходи, за да се покриват оперативните разходи. Около 70% от всички оперативни разходи са свързани с електроенергията. За сравнение, през 2020 г тези разходи бяха 30%.
Обръщаме се към членовете на Асоциацията по ВиК да подходят отговорно и да приемат бизнес плана на дружеството, за да сме в състояние да работим нормално“, добави Пушкаров.
Той казва още, че цените на услугите на ВиК – Шумен са останали непроменени за последните няколко години като през това време цената на електроенергията е скочила от 106,36 лв. на мегават час през 2019 г. до 518,46 през 2022 г. и към настоящия момента е 301,03 лв. на мегават час.
В заключение от ВиК казват, че доставчикът на електроенергия не разполага със законово право да решава възникналите финансови спорове между тях чрез спиране на тока към съоръжения и всички спорове, които следва да бъдат решавани единствено и само по съдебен ред.
ВиК операторът потвърждава, че ще заплати всички дължими суми за реално предоставени услуги и консумирана електрическа енергия.
От ВиК предоставиха също и свое уведомително писмо, изпратено до „Кумер“ ООД на 11-ти май /вижте го приложено по-долу/.

Print Friendly, PDF & Email