24.06.2024

Визията за Добрич на „ГЕРБ-СДС” е разработена въз основа на препоръките, мненията и очакванията на гражданите

„Ще работим за нашия град, за да бъде той по-чист, по-добре уреден, с по-добър бизнес, с европейски програми, с индустриален парк, както подобава на един областен град. Добрич има потенциал и заслужава да привлича инвеститори, млади хора, туристи. През последните осем години нищо от това не е направено. Време е градът ни да излезе от застоя с нови перспективи и повече възможности за развитие“, заяви при представянето на визията си за Добрич кандидатът за кмет на „ГЕРБ- СДС” Красимир Николов. „Във визията ни за развитието на Добрич сме използвали препоръките на гражданите, това, което виждат като проблеми и като възможности. Тази визия е в резултат на мнения на всички слоеве на населението, от всички квартали. Затова много внимателно и много старателно сме я разработили, в услуга на гражданите на Добрич, с лице към хората”, добави той..
Той очерта три основни приоритета, в които предлага решения за Добрич – „Чистота и зелена система“, „Градоустройство и транспорт“ и „Грижа и усещане за принадлежност“. „Голяма част от заложеното в наша визия може да се реализира при коректно изразходване на публичните средства”, добави Николов. На репортерски въпрос на какви финанси ще разчита за реализацията на проектите Николов отговори така: „Тъй като кредитната задлъжнялост на община град Добрич вече е на своя предел – кредитите са около 35 млн. лв, собствените приходи са около 24,5 млн. лв. единственият начин за осъществяване на сериозни проекти са всички възможности, които предлагат европрограмите. Чрез тях са модернизирани много градове в страната. Изисква се и малък процент общинско съфинсиране”.
Сред амбициозните проекти на кандидатите на „ГЕРБ-СДС” за кмет и общински съветници е ремонт на централната традска част, на кооперативния пазар / Бел. авт. В изтеклия мандат общинските съветници съветници на ГЕРБ не гласуваха 3,39 млн. за започване на ремонта на центъра, не гласуваха и предложения проект на реконструкция на пазара с мотива, че бил много скъп. Не споменаха, че този център е правен по време на кмета на ГЕРБ Детелина Николова /.
„Качеството на транспортните услуги в Добрич категорично трябва да бъде подобрено. Отскоро има нова и объркваща гражданите транспортна схема, която доведе до удължаване времето за придвижване в предимно стари, амортизирани и екологично неефективни автобуси. Това трябва да се промени, нужна е нова схема за организация на транспорта. Ще работим за реално постигане на устойчива градска мобилност, транспортна и цифрова свързаност, достъпност и безопасност, за интегрирано развитие на нови интелигентни системи за управление на трафика и обновяване на уличната мрежа, облагородяване на спирки на обществения транспорт, доставка на нови електробуси и изграждане на зарядни станции“, изтъкна Николов.
Друг проблем, върху който той ще работи, е паркирането, с изграждане, обновяване и реконструкция на зони за паркиране, включително буферни паркинги във всички райони на града, където е възможно.
В индустриалните зони ще се изгради довеждаща инфраструктура до терените им. „От голямо значение за града е „Индустриален парк Добрич“ да заработи, въпреки малкия му капацитет“, посочи Николов. Той ще се стреми да засили контролните дейности на общината относно строителните процеси и незаконното строителство.
В приоритет „Грижа и усещане за принадлежност“, в сферата на образованието акцент е поставен върху модернизацията на училищата, оборудване с модерни кабинети и лаборатории за професионално обучение, доставка на нови училищни автобуси и електробуси, развитие на дуалната система за обучение, оптимизация на застрашените от закриване маломерни паралелки, подобряване на образователната инфраструктура за предучилищно и училищно образование чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подобряване качеството на здравното обслужване в детските градини и училищата. ДТ

Print Friendly, PDF & Email