22.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Ветеринарната гимназия успешно приключи проект по програма „Еразъм+“

Насърчаване на култура на предприемачество и иновации сред младите хора в училищното образование и спомагане за появата на ново поколение предприемачи в Европа беше ключовият елемент за мотивацията на партньорите по проект YELL (акроним за „Млади предприемачи на европейско обучително ниво“), финансиран от програма „Еразъм+“, КД2, сектор „Училищно образование“, с координатор Професионална гимназия по Ветеринарна гимназия „Проф. д-р Г.Павлов“, Добрич.
В стратегическото партньорство участваха училища от България, Белгия, Италия, Норвегия и Румъния, които в продължение на 30 месеца работиха по дейности, които се основаваха на ученето чрез пряк опит: как учениците им управляват техните учебни компании; обучението на учителите и с прякото участие на бизнеса и местната общност под формата на посещения на предприятия, наличието на ментори и консултанти.
Целите на проекта бяха свързани със засилване на образованието по предприемачество, чрез европейско равнище за обмяна на опит на най-добрите съществуващи практики на преподаване в училищата-партньори; изграждане на предприемачески нагласи, умения и знания, които да позволят на ученика „да превръща идеите в действия“; повишаване на възможностите за успех в бъдещите учебни и кариерни пътища на учениците (да учат висше образование; развиване на активно гражданство; пригодност за трудова заетост и създаване на нов бизнес, включително социално предприемачество);
Дейностите по проекта обхващаха 4 различни подтеми:
А) по-ефективно преподаване чрез сътрудничеството между учители и специалисти за обмяна на вдъхновяващи практики и обсъждане на най-добрите начини за подготовка и въвеждането на предприемачески проекти и методи в класната стая. В рамките на проекта преподавателите участваха в кръгли маси и тренинги: „Предизвикателства пред обучението по предприемачество“; „Учебните компании като обучение за ученици с увреждания“; „Какви умения правят някой успешен предприемач?“; „Предприемачество и STEM“; „Обучението в онлайн среда“.
Б) създаването на партньорства беше необходимо условие в стратегията на YELL, защото обучението по предприемачество цели да постигне връзка с реалния живот, а също и поради първостепенното значение, което то придава на ученето чрез опит. В тази област бяха включени много партньори, напр. „Binario 5” коуъркинг за иновативни идеи и стартиращи предприятия и участие в „Lavora con noi“ („Работи с нас“), съвместен форум с компании, университети и местни власти от Италия; социални предприемачи и лектори от университет „Кристиания“ в Норвегия; ОИЦ Добрич и млади предприемачи в селското стопанство от България; големи бизнеси като AB Inbev („Стела Артоа”) от Белгия.
С) съвместни дейности на учебните компании, създаване на международна учебна компания и нейна демо платформа за симулация. По време на проведените 5 краткосрочни обмена, ученици от училището-домакин представяха своите бизнес идеи и продукти, които са разработвали и промотирали в учебните компании; ментори на Джуниър Ачийвмънт провеждаха дейности за генериране на идеи за създаване на учебна компания YELL; учениците участваха в дебат „Учебната компания – мост между училището и реалния живот“; уъркшоп: „Аз, бъдещият предприемач и служител“; написаха ръководството „Как да управляваме международна учебна компания“ и др. Също така бяха разработени брошури и презентации в помощ на обучението по предприемачество, пъзели и мотивационни лозунги за млади предприемачи; речник на предприемача с общи термини и лексика; организирана беше „Седмица на предприемачеството“; учениците участваха в панаири и състезания на учебните компании на национално и международно ниво.
В края на проекта беше създадена МЕЖДУНАРОДНА УЧЕБНА КОМПАНИЯ YELL, чийто продукт „Flowganiser“ – комбинира различни аксесоари произведени от отделите на учебните компании във всяка страна. „Практичният органайзер“ с мото IF YOU THINK GREEN HERE IS YOUR SOLUTION, включва кутийка от морски водарасли, импрегнирана с пчелен восък от Норвегия, в която са поставени биосапуните от Румъния. В саксията с цветя се използва компост от учебната компания на България и екохартия със семена, също от България. Сензорът от Италия измерва температурата и влагата на растението. Всички те са поставени във великолепния органайзер, лазарно проектиран с отделения за всеки продукт, произведен от белгийския департамент на международната учебна компания.
Разработената виртуална демо платформа https:/flowganiser.wordpress.com/ е краен образователен продукт по проекта, с висока стойност, която позволява да се създават симулационни фирми на европейско ниво, които да внасят и изнасят типични продукти от съответния регион. Друг краен резултат беше състезанието между учебните компании „Млад предприемач във виртуалното пространство“ по време на последната работна среща, проведена в онлайн среда. Представените в него бизнес идеи ще бъдат продължени в новосъздадената ученическа международна компания, което ще допринесе за постигане на устойчивост на резултатите. Информация и материали за проекта са достъпни на eTwinning и симулационната демо платформа.

Print Friendly, PDF & Email