07.12.2023

Варненската и Великопреславска епархия

Историята на Варненска и Великопреславска епархия е обект на задълбочено и обширно изследване. Тази обемна тема би могла да се разгърне в книга от няколко тома. Представените тук исторически бележки не претендират за изчерпателност и пълнота. Те имат за цел да посочат отделни събития и дати, които да провокират интереса на любознателния читател.
 Св. ап. Андрей Първозвани проповядвал Божието слово по черноморското крайбрежие. В град Варна той поставил за пръв епископ своя ученик Св. Амплий. Следователно град Варна, престолният град на Епархията може да се счита за апостолска катедра.
 Варненска и Великопреславска епархия има основополагащо начало на българската духовност. След покръстването на българския народ от Св. Цар Борис-Михаил Покръстител през IX век се развива една значителна духовна и просветна дейност. Тук пребивават и се трудят Св. Седмочисленици – просветители, светите братя Кирил и Методий и техните ученици: Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.
 В пределите на Епархията е първопрестолният град Плиска, където се развива изключителна духовна, просветна и културна дейност. Тук се намира и град Преслав, който се превръща в столица на държавата и център на Българската православна църква, която през 927 г. е въздигната от Архиепископия в ранг на Патриаршия.
 Варненската епархия е била изключително важно средище и по време на владиците, които са били от гръцки произход. Вселенският партиарх Йоаким III е бил десет години Варненски митрополит.
 На 28 февруари 1870 г. е учредена самостоятелна българска църковна йерархия под формата на Екзархия, почти независима от Вселенската патриаршия.
 На Първия църковно-народен събор през 1871 г. Bapнeнcкaта и Преславската eпapxии са обединени в eднa. През август 1872 г. за пpъв митрополит е избран Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840 – 1937). Поради силното влияние на Вселенската патриаршия във Варна митрополит Симеон започва своята архипастирска дейност в град Шумен. На 25 февруари 1873 г. е открит Първия епархийски събор, който взема важни решения за укрепването и ръководството на духовенството в новата епархия, за събиране на средства за изграждане на църкви, пансион и др.
 След като се премества във Варна през 1882 г., митрополит Симеон започва изграждането на величествената варненска катедрала, посветена на Успението на Божията Майка. Той построява десетки нови храмове и в други населени места.
 Варненският и Преславски митрополит Симеон управлява Епархията до 1937 г. На 26 декември 1937 г. за негов наследник е избран Варненски и Преславски Митрополит Йосиф (1898-1988). Той поема управлението на една епархия с обширна мисионерска и благотворителна дейност, организирана от приснопаметния Варненски и Преславски митрополит Симеон (1840-1937). Митрополит Йосиф укрепва и разширява просветната и социална дейност, като сформира нови православни дружества. Успоредно със съществуващите се откриват и много църковни трапезарии към съответните храмове.
 Митрополит Йосиф построява няколко манастирски сгради и храмове, които украсява с изящни дърворезбени иконостаси и високохудожествени стенописи. Именно по негово нареждане е бил здраво препокрит и извисен красивия катедрален храм на града.
 Особени отечески грижи проявявал митрополит Йосиф за подготовката, попълването и укрепването на клира в Епархията и за подобряване на издръжката му.
 На 26 февруари 1989 г. на овдовелия митрополитски престол е избран Варненски и Великопреславски митрополит Кирил (1954 – 2013). На Четвъртия църковно-народен събор (юли 1997 г.) Епархията получава наименованието Варненска и Великопреславска.
 Благодарение на дейното управление на приснопаметния митрополит Кирил в диоцеза на поверената му от Бога епархия са възстановени пет манастира, новопостроени са два, въздигнати са около 60 нови храма и параклиса, възстановени – около 30, обновени – около 20. Във всяка духовна околия на Варненска и Великопреславска епархия функционира социална кухня, а към всеки по-голям храм в градовете има неделно училище за деца. Изнасят се беседи за възрастни, сформират се християнски братства и младежки групи.
 На 22 декември 2013 г. на овдовелия митрополитски престол е избран Варненски и Великопреславски митрополит Йоан.
 Светата Църква има вселенски характер. Тя не се ограничава от пространство, държава и граници, но все пак ние като българи не можем да не оценим, че тази епархия има изключително важен принос в историята на Българската православна църква.
Териториално устройство и администрация
 Управлението на Eпархията се осъществява от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Като апостолски приемник той има духовна, църковна и административна власт в Eпархията, както и цялата пълнота на йерархическата власт в делата на вярата и нравствеността, свещенодействието и пастирската грижа.
 Епархийският съвет съдейства на епархийския митрополит в осъществяване на архиерейската му изпълнителна власт. Членовете на Епархийския съвет се избират за период от четири години.
Териториално устройство на Варненска и Великопреславска eпархия
Варненска и Великопреславска епархия се състои от пет духовни околии:
Варненска духовна околия с център град Варна,
Шуменска духовна околия с център град Шумен,
Провадийска духовна околия с център град Провадия,
Добричка духовна околия с център град Добрич,
Търговищка духовна околия с център град Търговище;
 Всяка духовна околия, с изключение на Варненска, има архиерейско наместничество. То се ръководи от назначен от митрополита архиерейски наместник, който има определени правомощия в съответната духовна околия. Варненска и Великопреславска епархия има пет духовни околии: Варненска, Добричка, Шуменска, Търговищка и Провадийска

Print Friendly, PDF & Email