05.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Варна e на четвърто място по заплати

Средната месечна работна заплата през второто тримесечие на тази година в област Варна е 1 566 лв. По този показател Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната след София град (2 373 лв.), София област (1 645 лв.) и Враца (1 570 лв.), обявиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.
През второто тримесечие средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на годината с 9.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование“ (19 %), „Добивна промишленост“ (18.1 %) и „Строителство“ (15.1 %).
Спрямо същия период на миналата година ръстът е 13.2 %, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 413 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 265 лева, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 043 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 021 лева, „Други дейности“ – 1 104 лева, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 221 лева.

Print Friendly, PDF & Email