18.06.2024

Варна е с нов заместник.областен управител

Нов зам.-областен управител е назначен във Варна. Изабела Иванова замени Антоанета Петрова.
Задълженията на Изабела Иванова са да отговаря за провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на следните ресори: финанси и управление на собствеността; държавна собственост; международни контакти и дейности, култура, образование, младежки дейности и спорт, социални дейности, етнически, демографски и интеграционни въпроси; туризъм; здравеопазване.
Функциите й са: да подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му; обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика; организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

Print Friendly, PDF & Email