24.06.2024

Бракът в област Добрич трае средно 14.3 години

Средната продължителност на брака в област Добрич до неговото прекратяване е 14.3 години, сочат данните на отдел „Статистически изследвания-Добрич”.Броят на разводите през 2022 г. е 276, или с 24 повече от регистрираните през 2021 година. От всички прекратени бракове 68.8% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (64.9%), следват причините „несходство в характерите“ (19.9%) и „фактическа раздяла“ (12.7%). Разводът не е бил първи за 10.1% от жените и 10.5% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2022 година.
През 2022 г. в област Добрич са регистрирани 731 юридически брака – с 66 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.9‰. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.1 и 29.6 години. „Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.9 години за жените и 0.5 за мъжете”, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”.Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград – 5.4‰, и Силистра – 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник и Враца – по 2.6‰. ДТ

Print Friendly, PDF & Email