07.12.2023

Библиотечни специалисти от Добрич оказаха експертно-консултантска помощ на читалищни библиотеки

По проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ – съвременно, достъпно и вдъхновяващо пространство за професионално и личностно развитие на местната общност” /юли 2023 – май 2024/ към Министерството на културата библиотеката осъществи планираните посещения в три обществени библиотеки в област Добри, за оказване на експертно-консултантската и квалификационна помощ.
В рамките на три дни библиотечни специалисти от регионалната библиотека посетиха библиотеките при читалище „Отец Паисий 1901“ в село Езерец, община Шабла, читалище „Георги Сава Раковски – 1957“ в село Златия, община Добричка, читалище „Йордан Йовков – 1943“ в село Люляково, община ГенералТошево, за оказване на цялостна помощ за подреждане и прочистване на фондовете им. Методическата подкрепа влючва и помощ за подобряване на обслужването и услугите за местната общност.
Посещенията на място отговорят на потребностите на библиотекарите от областта, които се нуждаят от компетентно решаване на проблеми в библиотечно-библиографската дейност и са най-успешния начин за оказване на професионална помощ.
Библиотеката оказва експертно-консултантска и методическа помощ за библиотеките в града и областта за осъществяване на всички библиотечни процеси, въпроси със системното администриране и отстраняване на хардуерни проблеми и др. В помощ на новоназначените библиотекари в областта, на сайта на библиотеката в рубриката В помощ на библиотекаря са публикувани е-формуляри, необходими за изготвяне на документация по комплектуване, придобиване и организация на библиотечните фондове, библиотечна статистика и др.
Проектът цели усъвършенстване на библиотечно-информационната и квалификационна дейност на библиотеката чрез внедряване на нови технологии за предоставяне на е-съдържание, осъвременяване на библиотечната среда за обучителни и квалификационни дейности за професионално и личностно развитие на гражданите. Включени са също обучения за библиотекари от обществените библиотеки в областта за надграждане на професионалните им умения и дейности по опазване на краеведските колекции.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email