15.07.2024

Астрологична прогноза за годината на Зеления дървен дракон

Годината на Зеления дървен дракон ще започна на 10 февруари 2024 г. и ще завърши на 28 януари 2025 г., когато Драконът ще бъде сменен от Зелената дървена змия.
Дотогава предстоят поредица събития, значително по-приятни от преживяното предишните години. Основанието за такова предположение е, че Драконът е митично същество, той не съществува в реалния свят, а само в митовете, легендите, приказките и филмите. Според наблюденията и съществуващите статистики драконовите години до момента са били преобладаващо успешни.
Като се има предвид, че зеленото е цветът на надеждата, а дървото като растение е източник на кислорода, който дишаме, че Драконът сам по себе си е олицетворение на свръхсила, то очакванията са за период на положителни промени в глобален мащаб.
Дървото е твърд, но податлив на нараняване и удобен за обработка материал. Използва се за строителство, за битовото устройство, но и за отоплението на дома. То е постоянен придружител в житейския път на човека.
Зеленият цвят символизира съживяването на природата, спокойствието, младостта. Източните народи го възприемат като най-благородния божествен цвят на богатството, справедливостта и борбата срещу злите сили.
Ще постигнат целите си онези, които разчитат на себе си, следват правилата и не се опитват да напреднат за чужда сметка. Драконът ще е щедър към хората, умеещи да поставят общите цели пред личните.
За любовта и семейството в годината на Дракона.
За да се насладите на истинска любов в годината на Дракона, прояснете чувствата и мислите си.
Стремете се към поддържане на искрена и продължителна връзка, а не към оформяне на мимолетни флиртове и увлечения.
Дългогодишните партньорски двойки, които решат да скрепят юридически съвместния си живот, ще се радват на стабилен и продължителен брак.
Превърнете изграждането на собствен дом в една от основните си цели и се придържайте към нея настоятелно.
Ще се осъществи мечтата на семействата, желаещи дете. Децата, родени в годината на Дракона обикновено са здрави и талантливи.
Съществуващи от години конфликти с роднини най-после ще бъдат прекратени.
За здравето, силите и енергията.
Не бива да се прекалява с нищо в годината на Дракона. Нито с работа, нито с развлечения, нито дори с почивка.
Поддържайте спортната си форма без излишно напрежение.
Организирайте си пътешествия поне 2 пъти в месеца.
Хранете се балансирано, без да прибягвате до драстични диети.
За финансите.
Ще повишите доходите си, ако се научите да управлявате парите си грамотно и да разпределяте ресурсите пестеливо.
Поддържайте постоянен и устойчив баланс между приходите и разходите.
Не се опитвайте да забогатеете на чужд гръб или вкарвайки се в рискови схеми.
Взимайте заеми, само ако наистина имате нужда от тях.
За професията и бизнеса.
Драконът помага на работливите. Който успее да се справи с повече работа, ще получи и по-високи доходи.
Който желае да промени бизнеса или сферата си на действие, ще може да го направи, но едва след като завърши започнатото.
Самостоятелната работа ще е по-успешна от колективната.
Добре обмислените дългосрочни планове ще се осъществят без сериозни затруднения.
Не се страхувайте да експериментирате, но се старайте да го правите с минимални разходи.
Работете над себе си. Всичко ново, което успеете да научите в годината на Дракона ще се окаже „универсалният ключ“ към вратите, които искате да отворите.
Годината ще е наситена със събития, преобладаващо неочаквани и нееднозначни. Първоначално може да изглеждат драматични, но след като се анализират и се оцени смисълът им, ще стане ясно, че всъщност са положителни.
Периодите на напрежение ще се редуват със сравнително спокойни, макар и по-кратки, но пък никой няма да може да се оплаче, че му е скучно.
Ще е важно правилно да се оцени смисълът на обстоятелствата и да се използват подходящите моменти както за завършване на започнатото, така и за прекратяване, за отказ от безперспективното, дори този отказ да е свързан с известни емоционални или материални загуби.
Автор на прогнозата е астролог Петя Георгиева.

Print Friendly, PDF & Email