09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Архитектурата е за хората, не само за архитектите

Конкурсът за проект на центъра на Добрич продължава. След четиричасова дискусия с организаторите на конкурса „Оптимистас“ и членове на управителния съвет на Камарата на аржитектите в България, съсловната организация предложи изменения в условията на конкурса.
Това, което направихме като корекция в условията, в законно допустимия срок, касае авторските права. Приехме, че строго професионалният юридически език в заданието не се разбира ясно от всички и редактирахме текстовете, за да е ясно и да няма никакво съмнение, че „Единствено при писмен отказ на победителя в конкурса да проектира технически и работен проект Община Добрич ще придобива само прехвърлимите имуществени авторски права. Даже и в този случай винаги авторите ще се заявяват. Неотчуждимите авторски права върху всяка част от концепцията и идейния проект остават собственост на автора.“
Община град Добрич счита за недопустима намеса в оперативната самостоятелност на администрацията друг, а не възложителят да решава дали гражданите на Добрич ще имат право да дадат своя глас за избраните 3 най-добри проекта в конкурса.
Община град Добрич обяви конкурс, а не наложи свой избор на проект, защото разчита на професионализма на проектантите. Като администрация отстояваме конкурсното начало, защото само така се гарантира прозрачен процес. Това е и позицията на добричките архитекти. Считаме, че това е в интерес на града, на гражданите на Добрич и на самите архитекти.
Категорично заставаме зад обявената вече позиция, че след приключване на конкурса всеки жител на Добрич ще има право да даде своя глас, кой от отличените в конкурса проекти е най-подходящ за нашето населено място. Това е наша целенасочена политика и като администрация отстояваме, че местната общност не бива да се подценява, а напротив да се въвлича активно във вземането на важни за града ни решения.
Като възложители, ценящи професионализма на архитектурната общност и на Камарата като нейна съсловна организация, каним всички професионалисти с отношение към градското планиране и проектиране да участват в обявения конкурс.
Гарантираме, че този конкурс ще бъде проведен безпристрастно, анонимно и открито.

Print Friendly, PDF & Email