22.07.2024

Артефакти от храма на богинята Кибела са подредени в Каменната зала на „Двореца” в Балчик

Артефакти от храма на богинята Кибела, които се съхраняват в залите на Исторически музей в Балчик, за пръв път се експонират до 25 май в Каменната зала на културния център „Двореца”. През месец април се навършват 16 години от откриването на храма в крайморския град. Намерените надписи и мраморни пластики са
изключително важни културни ценности, отразяващи обществения, религиозен
и политически живот в Дионисополис /сега Балчик/ в периода III в. пр. Хр.–IV в. сл.
Хр.
Преди няколко месеца изложба „Храмът на Понтийската майка на боговете–Кибела от Дионисополис“ беше експонирана в Народното събрание и Националния археологически институт с музей при БАН. Храмът на
Кибела е определян от археолозите като „откритието на века“ и
представлява най-добре запазения елинистически храм на богинята Кибела
на Балканския полуостров. ДТ

Print Friendly, PDF & Email