27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Активно се строят жилищни и други сгради в Добричка област

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради с 69 жилища в тях и с
13 539 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 17 189 кв. м РЗП, съобщават от Регионалното статистическо бюро-Добрич..
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях се увеличава съответно с 23.5, 78.0 и 53.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 15.4%, а разгънатата им застроена площ – със 164.8%.
В сравнение с второ тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се запазват, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават – с 1.5 и 87.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава със 76.5%, а общата им застроена площ над два пъти.
През второто тримесечие на 2022 г. в област Добрич е започнал строежът на 38 жилищни сгради с 64 жилища в тях и с 11 690 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 9659 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 137.5%, а броят на жилищата в тях и общата им застроена площ, съответно с 93.9 и 99.3%. При броя на започнатите други видове сгради е регистрирано увеличение над девет пъти, а при тяхната РЗП – с над седем пъти.
В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 2.6%, докато жилищата в тях се увеличават с 23.1%, а разгънатата им застроена площ – със 103.1%. Броят на започнатите други видове сгради е с над четири пъти повече, а общата им застроена площ се увеличава със 162.5%. ДТ

Print Friendly, PDF & Email