24.06.2024

Аз съм главен прокурор и не съм нарушил Конституцията, заяви Иван Гешев пред ВСС

При дебатите в Пленума на ВСС за това как трябва да се действа във връзка със сигнала на директора на Национална следствена служба Борислав Сарафов до ВСС срещу Иван

Гешев, главният прокурор коментира, че при ясна процедура ще изложи своето мнение по посоченото в сигнала.

„Мога да кажа, че аз съм главен прокурор и не съм нарушил законите и Конституцията. Ще го докажа в съответните процедури“, заяви Гешев в отговор на въпрос на члена на ВСС Атанаска Дишева за това дали той наистина има записи с над 150 политици, магистрати и членове на ВСС.

Дишева прочете сигнала на Сарафов до ВСС, като заяви, че в него се казва, че пред него, пред други заместници на главния прокурор, ръководителят на Софийска градска прокуратура е пуснал запис на разговор между Иван Гешев и Йордан Стоев, член на ВСС. Според твърденията в сигнала на Сарафов, главният прокурор е казал, че разполага с над 150 записа на разговори с политици, магистрати и членове на ВСС.

Иван Гешев призова да стане ясно в каква процедура се намира в момента. Като посочи, че е готов да предостави данни, но „от това ще има голям срам за част от членовете на ВСС“. Според него това ще подейства „очистващо“ от политическото влияние в съдебната власт , но „съм твърдо решен да го направя в името на българските граждани и децата ни“, като добави, че „това ще увеличи независимостта на българските магистрати“.

„Не се притеснявам от това, което ще кажа на съответните компетентни органи“, заяви Иван Гешев. Той добави, че има проверка, която се извършва от прокурор в Софийска градска прокуратура по сигнал на Борислав Сарафов. Той заяви, че по тази проверка очаква да бъда призован и да даде съответните сведения и данни. Главният прокурор добави, че в понеделник от 10:00 ч. е призован за снемане на обяснения и по друга проверка.

Не съм ползвал почивните бази на прокуратурата извън въведените правила и изисквания, обясни още главният прокурор във връзка с подадения сигнал от директора на Национална следствена служба Борислав Сарафов до Софийска градска прокуратура, свързан и с ползването на почивната база на държавното обвинение в Боровец.

Гешев обясни, че от 2020 г. има издадена заповед за реда за ползване на почивните бази. „Всички бази се ползват при стриктно спазване на правилата и това може да бъде доказано с документи“, каза Гешев. Той добави, че не ползва базата, както твърди Сарафов.

Според него Висшият съдебен съвет трябва публично да публикува документите във връзка с възлагането на стопанисване на почивни бази на прокуратурата.

Дебатът по сигнала на директора на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Борислав Сарафов срещу главния прокурор Иван Гешев до Висшия съдебен съвет (ВСС) ще продължи в следващо заседание на Пленума на съвета.

Министърът на правосъдието Крум Зарков заяви, че ще се възползва от правото си да насрочи извънредно заседание, на което да се обсъди процедурата, по която ВСС да действа във връзка с направения сигнал. Точката днес беше включена като извънредна в дневния ред по предложение на Атанаска Дишева, член на Съдийската колегия на ВСС.

Print Friendly, PDF & Email