14.04.2024

ЕРП Север

Електроразпределение Север АД
Център за обслужване на клиенти – Добрич
Адрес: гр. Добрич, бул. „25 септември“ № 66
Работно време в делнични дни: 08:30 – 17:30 ч.
0700 800 61
Web: erpsever.bg
Проверка на сметка за електроенергия: energo-pro.bg/bg/Proverka-na-smetka-za-elektroenergiya