Категория: Сервизна информация


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: Индустриална зона – фирма Русев пласт; ул. Незабравка 11; За община Добричка: с. Пчелник; с. Богдан; с. Полковник Иваново; с. Славеево; с. Паскалево; За община Балчик: с. Тригорци; с. Царичино; с. Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: Реджия, Индустриална зона – до Русев пласт, ПС Приморци За община Добричка: с. Славеево, с. Паскалево За община Балчик: Двореца, с. Тригорци За община Каварна: с. Българево, с. Нейково За община Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: кв. “ Реджията „; ул. “ Опълченска „; ул. “ Княэ Ал. Батенберг “ За община Добричка: с. Гешаново; с. Стожер; с. Смолница; с. Паскалево За община Балчик: гр. Балчик – Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: ЖК Балик 24; ул. Суха река 28; кв. Реджията; За община Добричка: с. Стожер; с. Житница; с. Ген. Колево; За община Балчик: Балчик – ул. Черно море;; с. Бобовец; За община Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: ул. Калиакра – Общежитие 1, ул. 8-ми март + ул. Чая, Балик бл. 24, ул. В. Димитрова + ул. Карвуна За община Добричка: с. Стожер, с. Воднянци, с. Ведрина За община Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: ЖК “ Добротица “ бл. 39; кв. Реджията За община Добричка: с. Воднянци; с. Ведрина; с. Паскалево За община Каварна: ПС “ Каварна 2 “ – ниска зона; с. Раковски За Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: ул. Хайдут Пейо, ул. Река Чая, Реджията. За община Добричка: с. Одринци, с. Паскалево. За община Балчик: ул. Иван Вазов. За община Каварна: с. Било, с. Видно. За община Тервел: с. Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За град Добрич: ул. х. Пейо; кв. Реджията За община Добричка: с. Бранище; с. Опанец За община Балчик: ул. Ив. Вазов. с. Соколово За община Каварна: с. св. Никола; с. Крупен За община Тервел: Read more…


Днес без водоподаване ще са адресите: За община Балчик: пс. Балчик;


Днес без водоподаване ще са адресите: За община Балчик: в. з. Белите скали