24.06.2024

92-ма са първокласниците в община Добричка

92 първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември в общо 13-те училища на територията на община Добричка. 827 ученици ще влязат в учебните заведения на община Добричка през тази учебна година, съобщават от общината.
Във всички учебни заведения са създадени условия за целодневна организация на учебно-възпитателния процес. Заявените учебници, задължителната учебна документация и учебни помагала са доставени навсякъде. Налице е обезпеченост на необходимия педагогически и непедагогически персонал. Осигурен е безплатен транспорт на всички пътуващи ученици и деца. Всички училища са с почистени и освежени класни стаи, санитарни и сервизните помещения, училищни дворове и прилежащи площи.Извършена е проверка на изправността на всички видове съоръжения, уреди и катерушки, както и на площадките за игра и спорт. Осигурените средства за дофинансиране на училищата са в размер на 140 000 лв.
Кметът на общината Соня Георгиева ще открие учебната година днес в основно училище „Отец Паисий“ в село Батово. Във всички останали 12 училища ще присъстват представители на общинска администрация. Всички първокласници ще получат като подарък от кмета на общината Соня Георгиева комплект учебни помагала и книжки.

Print Friendly, PDF & Email