24.06.2024

810 места са обявени за прием в детските ясли във Варна

810 места са обявени за първото голямо класиране за целодневен прием 2023/ 2024 г. в самостоятелните детски ясли на 31 май. В тази връзка електронната система ще бъде отворена за регистрации на нови заявления от 02 май до 28 май включително.
От 29 май 2023 г. системата се затваря за редакции и регистрации, съобщиха то дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.
Класирането ще бъде обявено на 31 май до 17:00 ч., а срокът за потвърждаване на класираните деца е от 01.06.2023 г. г. до 09.06.2023 г.
Свободните места са:
ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 60 места;
ДЯ №2 „Моряче“ – 100 места;
ДЯ №3 “Зайо Байо“ – 65 места;
ДЯ №4 „Приказен свят“ – 55 места;
ДЯ №5 „Чуден свят“ – 50 места;
ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 60 места;
ДЯ №7 „Роза“ – 80 места;
ДЯ №9 „Детелина“ – 100 места;
ДЯ №11 „Иглика“ –100 места;
ДЯ №13 „Русалка“ – 95 места;
ДЯ №14 „Звънче“ – 45 места.
Във връзка с приетите „Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на Община Варна“ водещ критерий е постоянният или настоящ адрес на детето. При извършване на класиране регистрационният номер на заявлението няма значение.
Децата ще се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия ще се прилага функция генериране на случайни числа и децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число.
Съгласно Наредба №26/18.11.2008 г. (Изм.–ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) класираните деца се приемат в детските ясли след 1 септември в годината, в която са кандидатствали.

Print Friendly, PDF & Email