01.04.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

7 младежки и 57 пенсионерски клуба финансира за следващата година община Добричка

Финансиране за следващата година на 7 младежки клуба в селата Бенковски, Богдан, Свобода, Стефан Караджа, Стожер, Фелдфебел Дянково и Царевец в община Добричка е осигурено с решение на Общинския съвет по предложение на кмета Соня Георгиева.Финансирането е в размер на половин минимална работна заплата за половин щатна бройка. Дейността на клубовете е тясно свързана със социалната интеграция и активното включване на младежите в мероприятия със социален, здравен и културен характер.Дейностите и мероприятията, които се осъществяват са в няколко направления –
социални срещи и контакти на клубни членове с представители на общински и държавни институции, имащи отношение по проблемите на младежта, доброволчеството,
честване на национални, религиозни и лични празници, организиране на културно-масови прояви, участие във фестивали и други форми на художествена самодейност на местно, регионално и общинско ниво,спортно-занимателни игри – шах, тенис на маса, фитнес и др. Общият брой на членовете е 169 на възраст от 18 до 35 години с адресна регистрация в съответното населено място.
По същия начин е осигурено и финансиране през следващата година на 57 клуба на пенсионера в селата Алцек, Ватово, Единци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Воднянци, Долина, Дончево, Драганово, Дебрене, Златия, Енево, Карапелит , Котленци, Козлодуйци, Ловчанци, Ломница, Лясково, Методиево, Миладиновци, Овчарово, Одърци, Одринци, Орлова Могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, П. Мияково, П. Свещарово, Попгригорово, П. Гешаново, Пчелник, Пчелино, П. Иваново, Приморци, Росеново, Свобода, Смолница, Славеево, Самуилово, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер, Фелдфебел Дянкозо, Хитово,Черна и Царевец, като в селата Бенковски, Паскалево и Стожер са по два клуба.Общият брой на членовете на клубовете на пенсионера в посочените селища е 1169 човека.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email