23.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

686 безработни в област Добрич са постъпили на работа през март 2022г.

4.1% безработица в Добричко през март 2022 г.
На работа през март 2022 г. в област Добрич са постъпили 686 безработни лица. Над 88,0% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 91 младежи на възраст до 29 години, както и 29 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През март 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1116 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 992 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (454). Следват селско, горско и рибно стопанство (157), преработваща промишленост (146), търговия (83) и държавно управление (59). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 124 работни места.
Равнището на безработица в Добричка област през март 2022 г. е 4,1% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3307, с 2124 лица по-малко спрямо март предходната година. В сравнение с февруари 2022 г. се отчита намаление от 0,4 процентни пункта в равнището на безработица. За сравнение, през март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. е отчетено намаление с 0,5 процентни пункта.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1073. Равнището на безработица в града е 2,4%, при 4,9% за март месец на 2021 г., с 2,5 процентни пункта по-ниско. В сравнение с февруари 2022 г. се отчита намаление от 0,3 процентни пункта.

Print Friendly, PDF & Email