27.09.2023

650 декара с нови гори създават лесовъди в Ген. Тошево

650 декара с нови гори ще бъдат създадени през тази година на територията на Държавното горско стопанство в Генерал Тошево, като това е най-мащабното залесяване в района на Североизточното държавно предприятие за периода. Всички мероприятия ще бъдат извършени с европейски средства по оперативната програма „Околна среда” /ОПОС/ и програма Life.
„Смятам, че няма да имаме проблем и ще се справим със задачата, макар че на пръв поглед декарите са много, а стопанството ни е малко като лесовъдски състав. До момента вървим по плана, който направихме още в края на миналата година, а най-хубавото е, че успяхме да купим и собствен трактор, което значително улеснява работата ни”, коментира заместник-директорът на стопанството инж. Димитър Иванов. Той каза още, че за първите шест месеца на годината са почистени 269 декара по ОПОС и 127 декара по проект „Горите на Североизтока“, където е извършена още почвоподготовка на 27 декара, предзалесително дисковане на 100 декара, отглеждане на горски култури на 134 декара и залесяване на 20 декара. По проект „Земите и горите на орела“ е извършено попълване на 5 декара, 94 декара отглеждане и 7 декара трансформации.
Лесовъдите от стопанството се надяват времето през есента и зимата да бъде подходящо, за да може залесяването да се извърши в срок, след приключване на вегетацията. ДТ

Print Friendly, PDF & Email